مدارک مورد نیاز داروخانه :

1- اصل جوازکسب پروانه تاسیس مربوطه ( با تاریخ اعتبار )
2- اصل جواز مسئول فنی در شیفت های مختلف
3- اصل فیش تلفن به نام صاحب جواز درغیر اینصوت رضایت نامه از مالک تلفن
4- نامه درخواست ، معرفی نامه ( شخصی که مدارک می آورد ) ، رضایت نامه بابت پرداخت هزینه با مهر و امضاء
5- همراه داشتن مهر مجوز

تذکرات :
1- آوردن اصل و کپی مدارک فوق الزامیست.
2- تقاضا برروی سربرگ با مهر و امضا صاحبان امضا و معرفی نماینده در همان سربرگ.
3- قبض تلفن بنام صاحب جواز یا صاحبان امضاء شرکت و موسسه ( در غیر اینصورت رضایت نامه صاحب امتیاز تلفن مبنی بر ثبت شماره در 118 الزامیست) .
4- اجاره نامه در صورت اجاره ملک.


 

تحویل مدارک : از ساعت 9 الی 14 روزهای  شنبه تا چهارشنبه

آدرس : خیابان جمهوری اسلامی - چهارراه استانبول - خیابان بابی ساندز - پلاک 18

اداره کل خدمات مخابراتی 

تلفن :  66759221

بازگشت به فهرست مشاغل 


 
صفحه اصلی    |  درباره ما  |  پيش شماره ها  
  شماره های ضروری  |  اماکن عمومی  |  سايتهای دولتی  |  تماس با ما