شرکت مخابرات استان تهران                    وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات

 

    شرکت مخابرات ایــران                            شرکت های مخابرات استانها

 

    شهرستانهای تهران                                شــرکت ارتبــاط داده ها

 

    ریـــز مـکالمــات                                    شـرکت ارتباطات سیـار         


   

راهنمای مشترکين   |  درباره ما  |  پيش شماره ها 
  شماره های ضروری  |  اماکن عمومی  |  سايتهای دولتی  |  تماس با ما