مشترک گـرامی جهت جستجـوی اطلاعات و شماره تلفـن مورد نظر تان توجه شما را به نکات ذیل جلب می نمائیم .

       انتخاب نام استان , نام شهر و تعیین عنوان مورد نظر الزامی می باشد .

       تعیین سایر مشخصات بصورت اختیاری و صرفا به منظور جستجوی دقیق تر می باشد .

        برای انتخاب نام استان می بایست نام استان مورد نظر خود را از لیست مربوطه انتخاب نمائید .

       برای انتخاب نام شهر پس از تعیین استان مربوطه و مشاهده نام مرکز آن استان نسبت به انتخاب یکی از شهر های آن از لیست مربوطه اقدام نمائید .

       گروه استفاده کننده به جهت انتخاب شغل یا خدمات مورد نظر می باشد که بطور مثال می توان به شرکت - تعمیرگاه - بیمارستان - مغازه یا ... اشاره نمود .

       در قسمت عنوان می بایست حداقل دو حرف از نام یک شرکت - تعمیرگاه - بیمارستان - مغازه یا ... را وارد نمائید و چنانچه نام کامل را وارد نمائید جستجوی مشخصات مورد نظر محدود تر خواهد شد .

       واحد تحت پوشش به جهت تعیین زیر مجموعه شغل مورد نظر می باشد که بطور مثال می توان قسمت های مختلف یک شرکت مانند تلفنخانه - دبیرخانه- کارگزینی - مدیریت و یا ... را وارد نمائید .

       نوع فعالیت به جهت تعیین نوع فعالیت شغل مورد نظر می باشد که بطور مثال می توان برای یک شرکت فعالیت هایی نظیر خدماتی - بازرگانی - حمل و نقل و یا ... را وارد نمود ویا اینکه برای یک بیمارستان می توان تخصص آن بیمارستان مانند قلب - چشم - پلی کلینیک زنان و زایمان و یا ... را وارد نمود .

       طبقه بندی مشاغل به جهت انتخاب نوع شغل از نظر دولتی و یا خصوصی بودن آن می باشد .

       پس از پر نمودن مشخات خواسته شده بر روی کلمه جستجو رفته و با انتخاب آن عملیات جستجو آغاز می گردد .