پاسخ سوالاتی که تعداد زیادی از کاربران مطرح نموده اند

 

        بانک اطلاعاتی 118 فقط حاوی تلفنهای ثابت بوده و شامل شماره تلفنهای همراه نمی باشد .

        با وارد نمودن شماره تلفن امکان دسترسی به نام و آدرس کامل امکان پذیر نمی باشد .

       بزودی آدرس برخی از مکانهای عمومی همانند بیمارستانها و ... در سایت قابل دسترسی خواهد شد .

       در مواردی که اسامی مشابه زیاد باشد با تکمیـل نمودن کل اطلاعات درخواستی امکان دسترسی فراهـم می باشد

          در غیر اینصورت توسط سیستم پاسخ جهت دریافت شماره تلفن مورد نظر لطفا پارامترهای جستجو را کاملتر فرمائید

          داده خواهد شد .

       توصیه میگردد جهت دسترسی آسانتر به اطلاعات کلیه پارامترهای جستجو کامل گردد .